Thực Phẩm Sạch La Cusina

LCFoods chuyên về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm: Xúc xích, thịt viên, Jambon, sản phẩm chế biến, thực phẩm khô, sản phẩm ăn nhanh tiện lợi.Sản phẩm xúc

xích:https://goo.gl/R7Z6CG
Sản phẩm cắt lát:https://goo.gl/kuYZ3F
Sản phẩm chế biến:https://goo.gl/JtxwGM
Sản phẩm xiên que:https://goo.gl/QvtvWG
Cháo dinh dưỡng:https://goo.gl/viiTL1
Sản phẩm khác:https://goo.gl/tgB1o5

Chứng nhận:
Viet Nam Best Food: Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng.
Quacert HACCP: Nhà máy đã đạt chứng nhận HACCP Codex- Hệ thống phân tích những mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn.
——————
Hotline: 098.485.9195
Hệ thống phân phối:http://lcfoods.vn/he-thong.htm